Търси
Filters
Close

Общи условия

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством www.dostavka-cvetia.eu.

Тези условия обвързват всички потребители/клиенти. С натискане на отметката "Прочетох общите условия и съм съгласен/а с тях", потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. Ако някоя от разпоредбите на тези условия за ползване се считат за невалидни или неприложими, независимо от причината, това не отменя валидността и приложимостта на останалите разпоредби.

2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на /www.dostavka-cvetia.eu/, съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

3. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.dostavka-cvetia.eu не представляват правно обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца. Описание на всеки един продукт, съдържание, цена и снимка, могат да бъдат намерени на страницата на самия продукт.   Търговецът ще полага усилия да поддържа точността на информацията, представена в сайта.

3а. Към продуктите могат да бъдат поръчани и допълнителни продукти (описани в категория подаръци). Те ще могат да бъдат поръчани само с друг продукт и не могат да бъдат поръчани самостоятелно. Тази информация е оказана и при описание на самите допълнителни продукти/подаръци.

3б. Спиртните напитки са допълнителни продукти. С регистрирането на поръчка, съдържаща спиртни напитки, Потребителят/клиентът декларира, че получателят им е пълнолетно лице. Доставки на спиртни напитки на непълнолетни лица не се извършват.

4. След натискане на бутона „Потвърди“, на стъпка 5 от процеса на закупуване, потребителите/клиентите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в кошницата. Това действие има правно обвързваща сила. Потребителят/Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен. Чрез осъществяване на поръчка в сайта потребителите потвърждават, че са съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който Търговецът осъществява изпълнението на поръчките в сайта. Ако Търговецът потвърждава изпълнението на една поръчка, това означава пълно приемане на условията на поръчката. Приемането на поръчката от Търговеца се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от Търговеца до конкретния потребител/клиент, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента. Търговецът в нито един момент не разглежда непотвърдена поръчка да има силата на договор. Договорът се счита за сключен от момента на потвърждение на поръчката от Търговеца.

 

5. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. В случай, че е направен превод по сметката на Търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка.

6. Договорният език е български. Плащанията ще се извършват в български левове, съгласно условията на настоящите Общи условия. Възможните начини за плащане са подробно описани в т.V от настоящите общи условия.

II. ПОРЪЧКА

7. Търговецът ще изпълни своите задължения според направената поръчка, която има силата на сключен договор. Търговецът не носи отговорност за провалена доставка в следствие на некоректно попълнени данни.

8. Поръчки се приемат ежедневно по е майл, по всяко време на денонощието. Потвърждение на поръчки се извършват от 9.00 ч. до 17.00 часа. Поръчки се изпълняват само след като са потвърдени и след като е получено плащането по тях.  Доставки се извършват единствено при условие, че са извършени действията по предходното изречение.

9. ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да отказва поръчки при невъзможност да се извърши доставката, при липса на определени цветя, при ненавременно плащане или неполучаване на плащането по поръчката. В случай, че някои видове цветя за изготвянето на букет или кошница не са налични на българската цветна борса или са извън сезона и/или даден продукт за изготвяне на поръчката не е наличен, служител на www.dostavka-cvetia.eu ще се свърже с Потребителят/клиентът за получаване на съгласие за евентуална замяна на липсващите цветя. Доставката на поръчката ще бъде отложена, докато не получим одобрение или отказ от страна на Потребителят/Клиентът.

10. Потребителят/Клиентът може да откаже направена поръчка до 20.00 часа на деня предхождащ доставката, при условие, че е  заявена и заплатена поръчката, без да се посочват конкретни причини за това. Отказът от поръчка се извършва като първо се обади на служител на www.dostavka-cvetia.eu и след това изпрати и е майл на orders@dostavka-cvetia.eu.  Сумата ще бъде възстановена от 24 часа до 72 часа от направената заявка за отказ. При възстановяване на плащане след отказ на клиента, от заплатената сума ще бъдат удържани всички такси за входящия и обратния превод.  Ако клиентът направи заявка за отказ в деня на доставката, сумата не се възстановява.

10а. Клиентът има право да върне закупен от него продукт от раздел подаръци в рамките на 7 работни дни от датата на закупуване. Продуктът трябва да е без следи от употреба или нарушен търговски вид, съгласно наредбите на чл.55 от ЗЗП.

III. ДОСТАВКИ

11. Доставките се извършват между 9.00 ч. и 20.00 ч. 

12. Дата на доставка – избира се в процеса на поръчката.

13. Потребителят/Клиентът може да избере часови диапазон на избраната дата, в който да бъде доставена поръчката. Часовият диапазон е в рамките на 3 часа.Часовият диапазон се избира в процеса на поръчката. Доставки от 18.00 часа до 20.00 часа се заплащат допълнително 5.00 лева.  Доставки с фиксиран час са възможни, но само след предварителна уговорка със служител на www.dostavka-cvetia.eu.

14. В случай, че получателят отсъства от адреса за доставка, поръчката ще бъде оставена на адреса при роднини, съседи на получателя или колеги в офиса, в случай, че не е изрично описано в полето „Допълнителни инструкции“.  Ще се ползва телефона, който е оставен при поръчката за връзка с получателя, за уговаряне на удобно време и място за доставка. Ако поръчката не може да бъде извършена поради невъзможност за откриване на получателя, то продуктът ще бъде върнат в ателието и ще е необходимо да се заплати допълнително 10 лв за повторна доставка. 

15. Анонимността на клиента ще бъде осигурена. В случай, че клиентът писмено заяви в поле „Допълнителни инструкции“от кого е доставката, то неговото име ще бъде вписано в картичката за пожелания.

IV. ЦЕНИ. 

16. Цените, посочени на сайта включват всички разходи, включително и доставка /когато поръчката не е експресна и е за територията на град София/. Доставката ще се счита за експресна и ще се таксува допълнително, когато поръчката е направена в деня, който е посочен и като желана дата за доставка.

17. За доставки извън град София, моля свържете се с със служител на www.dostavka-cvetia.eu. 

18. В случай, че Потребителят/Клиентът желае, Търговецът ще издаде фактура за закупените стоки или услуги, като Потребителят/Клиентът се задължава да предостави на Търговеца необходимата информация за издаването на данъчна фактура съгласно дейтващото законодателство в България.

  1. Цените са обявени в български лева. Ако Потребителят/Клиентътзаплаща чрез конвертиране от друга валута, всички разходи или загуби, свързани с конвертирането в български лев са за сметка на Потребителят/Клиентът.

20. Експресните доставки се заплащат допълнително -15 лева.

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

21. Плащанията се извършват по един от следните начини:

21.1. Кредитни/дебитни карти

21.2. PayPal/ B-Pay

21.3. Банков превод

21.4.Easy Pay/ ePay

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА

22. Потребителят/Клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина /www.dostavka-cvetia.eu/.

23. Потребителят/Клиентът има право да се информира за състоянието на своята поръчка.

24. Потребителят/Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.

25. Потребителят/Клиентът е длъжен да заплати цената на поръчката си според обявеният начин на страницата www.dostavka-cvetia.eu.

26. Всеки Потребител/Клиент, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА се задължава при ползване на услугите:

• да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;

• да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала и добрите нрави и Интернет етиката при ползване на предоставяните услуги;

• да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги;

• да не извършва злоумишлени действия.

27. Потребителят/Клиентът се задължава да плати цената на стоката и да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка на получателя.

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

28. ТЪРГОВЕЦА има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.dostavka-cvetia.eu.

29. ТЪРГОВЕЦА има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/Клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите.

30. Информацията по предходния член може да бъде използвана от ТЪРГОВЕЦА, освен в случай на изрично несъгласие на Потребителя/Клиента, изпратено на следния e-mail адрес admin@dostavka-cvetia.eu.

31. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

VIII. ЛИЧНИ ДАННИ

32. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира на своите Потребители/Клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦЪТ защитава личните данни на Потребителя/Клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Потребителят/Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦЪТ може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

33. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя/Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие от Потребителя/Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦЪТ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

IX. ИЗМЕНЕНИЯ

34. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА, който има право и да променя характеристиките на предоставяните стоки/услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството. ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да уведоми Потребителя/Клиента за промените в Общите условия, като на видно място в Интернет страницата си публикува съобщение за измененията им.

X. ТЕРМИНОЛОГИЯ

35. Под “Потребител/Клиент” се разбира всеки, който е заредил Интернет страницата www.dostavka-cvetia.eu на своя компютър.

36. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки/услуги и всички други атрибути, свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от Потребителя/Клиента.

37. Под „Договор“- се разбира поръчка, потвърдена от Търговеца, чрез която Дружеството се съгласява да достави на Потребителя/Клиента продуктите/услугите, а потребителят се съгласява да ги заплати.

38. Интернет магазинът www.dostavka-cvetia.eu е собственост на ТЪРГОВЕЦА.

39. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.

facebook